Parafia Wojskowa w Zegrzu

Święto Wojska Polskiego w Centrum

12 sierpnia 2016; zdjęcia i tekst: kpt. Krzysztof Baran
12 sierpnia br. w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki odbył się uroczysty apel z okazji Święta Wojska Polskiego oraz 96. rocznicy Bitwy Warszawskiej.

W obchodach uczestniczyło wielu zaproszonych gości: wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz, Burmistrz Miasta i Gminy w Serocku Sylwester Sokolnicki, Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Artur Borkowski, Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo Piotr Zadrożny, wicestarosta Powiatu Legionowskiego Jerzy Zaborowski, p.o. Szefa Zarządu Kierowania i Dowodzenia P6 Sztabu Generalnego WP płk Marek Gładysz, Prezes Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności gen. bryg. w st. spocz. dr Edmund Smakulski, przedstawiciele pozostałych lokalnych władz samorządowych, służb mundurowych, a także byli oficerowie CSŁiI. Uroczystość odbyła się z udziałem kompanii honorowej wystawionej przez batalion zabezpieczenia, żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki.

W swoim wystąpieniu Komendant CSŁiI pułkownik doktor Ireneusz Fura powiedział: 96 lata temu Polacy stanęli w obronie odzyskanej niepodległości. Był to czas, gdy nasi rodacy wznieśli się na szczyty swojej odwagi, dając dowody patriotyzmu i oddania sprawie najważniejszej jaką jest niepodległość. Żołnierz spełnił swój obowiązek stawiając czoła wielokrotnie liczniejszemu przeciwnikowi. Podziękował lokalnym władzom za wspieranie działalności Centrum. Złożył także serdeczne życzenia żołnierzom i pracownikom resortu obrony narodowej oraz tym którzy zakończyli służbę wojskową zdrowia, zawodowych sukcesów, spełnienia w życiu osobistym, stabilności w służbie i pracy oraz żołnierskiego szczęścia.
Kulminującym punktem było wręczenie aktów mianowań oraz odznaczeń podczas uroczystości. Awanse na kolejne stopnie wojskowe otrzymało 38 żołnierzy zawodowych Centrum. Natomiast w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Minister Obrony Narodowej nadał Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju 9 żołnierzom zawodowym, Srebrny – 4, a Brązowy - 7. Komendant wyróżnił także pięciu żołnierzy służby przygotowawczej tytułem honorowym „Wzorowy Elew”, a liczne osoby otrzymały również urlopy nagrodowe i nagrody uznaniowe.
Zgodnie z ceremoniałem wojskowym odczytany został także Apel Pamięci, a kompania honorowa CSŁiI oddała salwę honorową. Ostatnim elementem obchodów Święta Wojska Polskiego na placu apelowym Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki była defilada pododdziałów.Wstecz
Wstecz