Parafia Wojskowa w Zegrzu

Złożyli przysięgę na sztandar

3 czerwca 2016; tekst i zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran
3 czerwca br. w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki 168 żołnierzy służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych SZ RP złożyło przysięgę wojskową na sztandar zegrzyńskiego ośrodka szkolenia.

W przeddzień przysięgi w Kościele Garnizonowym w Zegrzu chętni żołnierze uczestniczyli we Mszy św., którą odprawił proboszcz Parafii Wojskowej w Zegrzu - kapelan CSŁiI ks. mjr Kryspin Rak. Kompanią honorową wystawioną przez batalion zabezpieczenia Centrum dowodził kpt. Piotr Osiński, a oprawę muzyczną przysięgi zapewniła Orkiestra Wojskowa z Lublina pod dowództwem st. chor. sztab. Andrzeja Zaręby.

W tej wyjątkowej uroczystości brało udział wielu gości m. in.: przedstawiciel Komendanta Rektora Akademii Obrony Narodowej płk dr Maciej Marczyk, były Komendant WSOWŁ gen. bryg. Witold Cieślewski, Burmistrz Miasta i Gminy w Serocku Sylwester Sokolnicki, Przewodniczący Rady Miasta w Serocku Artur Borkowski, rodzina Patrona Centrum Pani Zofia i Edward Potkowscy, wiceprezes ZG Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności ppłk rez. Mirosław Pakuła, byli Zastępcy Komendantów WSOWŁ, przedstawiciele okolicznych jednostek wojskowych, instytucji, duszpasterstwa, służb mundurowych, uczniowie i wychowawcy zaprzyjaźnionych szkół z Centrum z Lublińca, Komornicy oraz Zegrza. Oczywiście licznie przybyli bliscy i znajomi składających przysięgę elewów. Dowódcą uroczystości był Komendant Garnizonu Zegrze major Cezary Semeniuk.

„Dzień dzisiejszy jest jednym z najważniejszych i najbardziej podniosłych wydarzeń w Waszym życiu. Jednak przysięga wojskowa to nie tylko uroczystość i nie tylko słowa Roty. To przed Waszymi przełożonymi i bliskimi świadczycie o waszym patriotyzmie oraz gotowości do najwyższych zobowiązań wobec ojczyzny i narodu. Tym aktem zostaniecie zobowiązani do gotowości poniesienia najwyższych poświęceń wobec Polski” - powiedział Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki pułkownik dr Ireneusz Fura do zebranych elewów służby przygotowawczej. Życzył im także żołnierskiego szczęścia oraz wytrwałości w realizacji własnych celów, a ich bliskim i opiekunom złożył szczególne wyrazy uznania i podziękowania. Na sztandar ślubowali następujący szeregowi elewi: Jakub Nowak, Kacper Kulczak, Mateusz Kierznikiewicz oraz Sebastian Kietner.
Po słowach przysięgi ksiądz major Kryspin Rak udzielił błogosławieństwa ślubującym Ojczyźnie, a ich przedstawiciel szeregowy elew Tomasz Czub podziękował za szkolenie i przygotowanie ich do tej ważnej uroczystości.
Za uzyskanie bardzo dobrych wyników w wykonywaniu zadań służbowych Komendant Centrum wyróżnił listem gratulacyjnym następujących szeregowych elewów: Norberta Bębenka, Barbarę Ponichterę, Sebastiana Kietnera, Marka Waszkiewicza oraz Arkadiusza Zduniaka.

Podczas uroczystości wszyscy zainteresowani mogli obejrzeć sprzęt łączności oraz informatyki na placu apelowym. Natomiast elewi po zdaniu broni i otrzymaniu przepustek spotkali się ze swoimi bliskimi i znajomymi. Dzień przysięgi był także Dniem Otwartych Koszar, a zainteresowani mogli obejrzeć bazę szkoleniową oraz zwiedzić Salę Tradycji Centrum.


Wstecz
Wstecz