Parafia Wojskowa w Zegrzu

Biało-czerwona uroczystość w Centrum

29 kwietnia 2016; tekst i zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran
29 kwietnia br. w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja i Dnia Flagi oraz pożegnania żołnierzy służby przygotowawczej.

Uroczystość odbyła się w obecności sztandaru wojskowego, kompanii honorowej, żołnierzy i pracowników oraz słuchaczy kursów zegrzyńskiego ośrodka szkolenia. Meldunek o jej rozpoczęciu Komendantowi Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki płk. dr. Ireneuszowi Furze złożył Zastępca Dowódcy Batalionu Zabezpieczenia mjr Mariusz Redzik.

- Jesteśmy w przededniu 225 rocznicy uchwalenia jednego z najważniejszych aktów prawnych w historii Polski. Uchwalona w 1791 roku konstytucja była pierwszą w Europie i drugą na świecie po konstytucji Stanów Zjednoczonych nowatorskim aktem prawnym mogącym stanowić podwaliny pod jak się wówczas wydawało silne państwo polskie. (…) Jako Polacy możemy być dumni, że Konstytucja 3 Maja zawierała zapisy, które w czasach współczesnych stanowią kanony konstytucji wielu państw demokratycznych. (…) Dzień dzisiejszy jest niezwykle ważny dla nas, a szczególnie dla młodego pokolenia Polaków. Jest okazją do zastanowienia się nad tym czy każdy z nas dobrze służy Ojczyźnie, czy każdy z nas może i czy daje od siebie tę część wysiłku, swoich umiejętności i zdolności by budować silne państwo Polskie. – powiedział do zebranych Komendant CSŁiI płk dr Fura.

Odnosząc się do Dnia Flagi, stwierdził, że jest to doskonała okazja do zamanifestowania przywiązania do naszych barw narodowych. Na zakończenie podziękował żołnierzom służby przygotowawczej za zaangażowanie w szkoleniu życząc im spełnienia planów związanych z wojskiem oraz osobistych.

Uroczystość była okazją do wręczenia wyróżnień odchodzącym elewom służby przygotowawczej, a także za osiągnięcia sportowe. Odczytany został także Apel Pamięci, po którym żołnierze kompanii honorowej batalionu zabezpieczenia wykonali salwę honorową. Cała uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów Centrum. W ten sposób zebrani oddali hołd twórcom Konstytucji Trzeciego Maja oraz wszystkim, którzy bronili jej ideałów.


Wstecz
Wstecz