Parafia Wojskowa w Zegrzu

Święte Triduum Paschalne

24-26 marca 2016; zdjęcia: Adam Lipowski, Edmund Postołowicz
Święte Triduum Paschalne to jedna wielka liturgia rozpoczynająca się znakiem krzyża na początku wieczornej Mszy św. Wielkiego Czwartku i kończąca się znakiem krzyża podczas błogosławieństwa na zakończenia procesji rezurekcyjnej.

Wigilia Paschalna w Wielką Noc

Liturgia Wigilii Paschalnej to najbardziej uroczysta ze wszystkich liturgii w roku – należy już do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Tym samym otwiera ona pięćdziesięciodniowy okres wielkanocnej radości. Jak Triduum Paschalne jest centrum całego roku kościelnego, tak Wigilia Paschalna stanowi ośrodek Triduum Sacrum. Celebracja liturgii składa się z czterech części, których ośrodkiem są dwa sakramenty paschalne: chrzest i Eucharystia.
Liturgia Wigilii rozpoczęła się dopiero w naszym parafialnym wieczeniku po zapadnięciu zmroku od poświęcenia ognia, poprzez liturgię słowa i błogosławieństwo wody chrzcielnej i odnowieniu przyżeczeń chrztu św., skończywszy na uroczystej procesji rezurekcyjnej.


Wielka Sobota

Podczas Wielkiej Soboty cały Kościół jest pogrążony w milczeniu. Milczenie to rodzi się nie tylko z "grobowej ciszy", bo "zabrano nam Pana", lecz także z innego powodu. Kościół wraz z całym stworzeniem wyczekuje wyzwolenia z mocy Złego. Chrystus zstąpił do otchłani. Zstąpił do każdej "otchłani" - otchłani naszych cierpień, poczucia bezsilności, samotności, oszczerstw i wreszcie do otchłani naszej grzeszności. Czekamy na Pana w milczeniu, pragnąc uwolnienia od tego, co nas samych często strąca do piekieł. Jezus zna "otchłań" każdego z nas.
W Wielką Sobotę również według wielowiekowej tradycji święcimy pokarmy, które będziemy spożywać podczas uroczystego śniadania wielkanocnego - w naszych koszyczkach nie powinno zabraknąć chleba, jaj, soli i wędlin.


Wielki Piątek

W Wielki Piątek Kościół nie sprawuje Eucharystii. W kościołach są odprawiane jedynie uroczyste nabożeństwa drogi krzyżowej i liturgie Męki Pańskiej, w czasie której odczytuje się Mękę Pańską według św. Jana oraz adoruje Krzyż, któremu oddaje się taką cześć, jak Chrystusowi Eucharystycznemu.Wielki Czwartek

W Wielki Czwartek przed południem odprawiana jest Msza Krzyżma. Tę Eucharystię sprawuje się w katedrze w godziny przedpołudniowe. Po homilii następuje odnowienie przyrzeczeń kapłańskich.W czasie tej liturgii biskup błogosławi olej chorych, olej katechumenów i konsekruje krzyżmo. Te oleje używane są podczas sprawowania sakramentów w ciągu całego roku.
Wieczorem we wszystkich kościołach uroczystą Mszę Wieczerzy Pańskiej celebrują wszyscy kapłani danej wspólnoty. Liturgia Wielkiego Czwartku kończy się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do ołtarza ciemnicy.


Wstecz
Wstecz