Parafia Wojskowa w Zegrzu

Koncert poświęcony postaci błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki

6 grudnia 2015; tekst: Agata Bąk; zdjęcia: Edmund Postołowicz, Filip Trojanowski
W niedzielę 6 grudnia 2015 r., po wieczornej Mszy św., w Parafii Wojskowej pw. św. Gabriela Archanioła w Zegrzu odbył się koncert patriotyczno-sakralny z cyklu „Bóg, Honor, Ojczyzna”, poświęcony postaci bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Pierwsza część koncertu stanowiła muzyczno-słowny opis życia i działalności błogosławionego. Oprawę słowną przygotowała młodzież z Zespołu Szkół w Zegrzu pod kierunkiem Karola Czarnockiego, natomiast część muzyczną wykonał warszawski chór kameralny "Ars Cantata" Klubu Inteligencji Katolickiej pod dyrekcją Anny Celmer-Falkiewicz. Koncert rozpoczął się chóralnym wykonaniem utworu "Zdrowaś bądź Maryja" Henryka Mikołaja Góreckiego. Następnie młodzież szkolna prezentowała wybrane treści o błogosławionym. Utwory muzyczne wpleciono w prezentację młodzieży, nawiązując do postaci bł. ks. Popiełuszki. Pojawiły się kompozycje religijne ("Barka" Miśkiewicza i "Czego chcesz od nas Panie" Sykulskiego) oraz kompozycje patriotyczne, zainspirowane poezją Krzysztofa Kamila Baczyńskiego: "Niebo złote Ci otworzę" i "Modlitwa do Bogarodzicy" Świdra oraz poruszająca widzów "Elegia o chłopcu polskim" w opracowaniu Wichrowskiego. Tą cześć koncertu zamknął przejmujący utwór "Signiore delle cime" de Marziego.

Druga część koncertu, zaprezentowana przez chór, utrzymana była w nieco innym klimacie muzycznym. Rozpoczął ją żywiołowy utwór "Kyrie" Jańczaka, następnie pojawiły się napawające optymizmem utwory w opracowaniu Karla Jenkinsa: "Healing light", "Ave verum" i wieńczące cały koncert, radosne "Cantate Domino".

Po koncercie licznie przybyli słuchacze byli pełni podziwu, a swoje uznanie wyrazili gromkimi brawami. Wszystkich artystów pożegnały owacje na stojąco.


Wstecz
Wstecz