Parafia Wojskowa w Zegrzu

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada 2015; tekst: kpt. Krzysztof Baran
Zegrzyńskie obchody rozpoczęły się uroczystością w auli imienia pułkownika Jerzego Ceglarka, a meldunek o gotowości złożył Komendant Garnizonu Zegrze major Cezary Semeniuk. Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki pułkownik doktor Ireneusz Fura w swoim przemówieniu do zebranych powiedział, że obchodząc Narodowe Święto Niepodległości oddajemy hołd wszystkim pokoleniom Polaków, którzy polegli za niepodległość naszej ojczyzny. Przypomniał także, że otrzymane niedawno przez CSŁiI wyróżnienia „Lex Patria” oraz tytuł honorowy "Przodująca Instytucja Wojskowa" to zasługi żołnierzy i pracowników wojska Centrum, którzy jednak swoją odpowiedzialną służbą powinni go potwierdzić, co jest z pewnością dużym wyzwaniem. Życzył zebranym także zdrowia i powodzenia w życiu osobistym.

Za nienagnaną służbę w PKW poza granicami kraju (za udział w 15 zmianie PKW Afganistan) Prezydent RP Gwiazdą Afganistanu odznaczył kpt. Michała Głogowskiego. Wręczone były także liczne akty mianowań na wyższe stopnie wojskowe, medale „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” oraz „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Tytułem honorowym Zasłużony Żołnierz RP III stopnia wyróżniony był kpt. Tomasz Arciszewski, st. chor. Rafał Kruczkowski oraz st. chor. Mariusz Kiedrowski, a dyplomem uznania za wzorowe wykonywanie zadań służbowych otrzymał batalion zabezpieczenia. Były też inne liczne wyróżnienia: nagrody rzeczowe, listy gratulacyjne oraz nagrody uznaniowe.

Następnego dnia w Kościele Garnizonowym w Zegrzu ksiądz major Kryspin Rak w intencji Ojczyzny odprawił Mszę św. Natomiast żołnierze Centrum uczestniczyli w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Serocku i Legionowie (11 listopada), gdzie wystawione zostały posterunki honorowe, odczytany został niepodległościowy Apel Pamięci, a kompania oddała salwy honorowe.

Podczas serockich obchodów jego uczestnicy mogli obejrzeć sprzęt łączności i informatyki, spróbować swoich umiejętności strzeleckich na laserowym symulatorze strzelań czy też uzyskać informacje na temat służby wojskowej w punkcie promocyjno-informacjnym zorganizowanym przez Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki.


Wstecz
Wstecz