Parafia Wojskowa w Zegrzu

Święto Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu

9 września 2015; tekst: kpt. Krzysztof Baran, zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran, Paweł Zieja, Adam Lipowski
5 i 9 września br. odbyły się obchody z okazji Święta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.

13 września jest Świętem CSŁiI na pamiątkę powstania Obozu Wyszkolenia Oficerów Wojsk Łączności w 1919 roku w Zegrzu, wydarzenia które miało szczególne znaczenie dla tego miejsca, a także okolicznych miejscowości. Te 96 lat to cała historia rozwoju szkolnictwa łączności w Siłach Zbrojnych RP, a współcześnie również informatyki.

W pierwszym dniu obchodów na Strzelnicy Piechoty w Zegrzu odbył się Festyn Żołnierski. W jego ramach zorganizowany został pokaz sprzętu wojskowego, animacje dla najmłodszych, występy artystyczne oraz wojskowa grochówka. Festyn zgromadził wielu uczestników, żołnierzy, pracowników wojska, rodzin z dziećmi oraz mieszkańców Zegrza.

Ważnym dniem obchodów był 9 września, podczas którego odbyła się Msza Święta w Kościele Garnizonowym w Zegrzu, odprawiona w intencji żołnierzy i pracowników CSŁiI przez Proboszcza Parafii Wojskowej w Zegrzu - kapelana CSŁiI księdza majora Kryspina Raka.

W drugim dniu obchody z okazji Święta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w tym roku miały wymiar szczególny. Odbyły się w niedawno oddanym na użytkowanie nowoczesnym budynku Klubu Centrum, w obecności sztandaru wojskowego CSŁiI, a także wielu zaproszonych gości.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: rodzice chrzestni sztandaru Centrum, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Obrony Narodowej i Poseł na Sejm RP Pani Jadwiga Zakrzewska oraz Burmistrz Miasta i Gminy w Serocku Pan Sylwester Sokolnicki, Senator RP Pani Anna Aksamit, Szef Zarządu Wsparcia Dowodzenia i Łączności DG RSZ pułkownik Piotr Wojton, Szef Oddziału Kształcenia Zawodowego Inspektoratu Szkolenia DG RSZ pułkownik Włodzimierz Chupka, Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo Pan Piotr Zadrożny, przedstawiciele Sztabu Generalnego SZ RP, instytucji centralnych MON, byli komendanci i zastępcy oraz absolwenci zegrzyńskiego ośrodka szkolenia, przedstawiciele jednostek wojskowych i instytucji współpracujących z Centrum, rodzina Patrona Centrum Państwo Zofia i Edward Potkowscy, byli dowódcy 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej oraz przedstawiciele lokalnych służb mundurowych.

Bieżący rok to czas intensywnego szkolenia w Centrum specjalistów łączności i informatyki na potrzeby wszystkich rodzajów SZ, a także na potrzeby Polskich Kontyngentów Wojskowych. Szkolimy kandydatów na oficerów i podoficerów WP w zakresie eksploatacji urządzeń i systemów łączności i informatyki. To również czas szkolenia i przygotowania żołnierzy służby przygotowawczej do realizacji zadań w ramach Narodowych Sił Rezerwowych. (…) Chciałbym podkreślić że szczególną wartością Centrum są ludzie i pracownicy wojska, którzy codzienną rzetelną pracą i służbą pomnażają jego dorobek – powiedział Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki pułkownik doktor Ireneusz Fura w swoim przemówieniu. Szczególne podziękowania skierował do osób współpracującym z Centrum, przełożonych i byłych przełożonych, instytucji centralnych MON, władz samorządowych i służb mundurowych. Życzył także żołnierzom i pracownikom wojska Centrum dalszych sukcesów zawodowych, satysfakcji z wypełniania zadań służbowych oraz wszystkiego najlepszego w życiu prywatnym.

Następnie zostały wręczone akty mianowań, liczne medale nadane przez Ministra Obrony Narodowej (37) oraz listy gratulacyjne. Jesteście przykładem na to, jak powinien wyglądać nowoczesny ośrodek szkolenia w profesjonalnych Siłach Zbrojnych. Centrum posiada bogatą bazę szkoleniową, bardzo dobrze przygotowaną kadrę dydaktyczną, oraz szczególne cenne i zdobywane przez lata doświadczenie w kształceniu – powiedziała wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Pani Zakrzewska. W imieniu Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP złożyła serdeczne wyrazy uznania za wzorową pracę i służbę.

Życzę aby praca w wojsku, służba dla Rzeczypospolitej była dla was wielką satysfakcją a także wielką wartością – w swoim wystąpieniu powiedział także Burmistrz Miasta i Gminy w Serocku Pan Sylwester Sokolnicki.

Głos zabrał także pułkownik Wojton, który powiedział, że nasi przodkowie wiedzieli, że ten rodzaj wojsk jest i będzie nam potrzebny z tego względu, że dowódcy będzie potrzebna informacja, system wsparcia dowodzenia, który pozwoli efektywnie dowodzić podległymi siłami i środkami. (…)Ja liczę na was i jestem dumny, że dzisiaj mogę wam podziękować za ten wysiłek i trud włożony w codzienną służbę i pracę. W imieniu swoim, Inspektora Rodzaju Wojsk i Dowódcy Generalnego RSZ, złożył także życzenia wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym a także służbowym.

Na zakończenie uroczystości w Klubie Centrum odbył się koncert orkiestry wojskowej z Siedlec oraz solistów nagrodzony licznymi brawami, a później delegacja złożyła wiązankę kwiatów przed tablicą pamiątkową patrona Centrum gen. bryg. Heliodora Cepy.


Wstecz
Wstecz