Parafia Wojskowa w Zegrzu

Święto Wojska Polskiego w Zegrzu

15 sierpnia 2015; tekst i zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran
14 sierpnia br. w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu odbył się uroczysty apel z okazji Święta Wojska Polskiego oraz 95. rocznicy Bitwy Warszawskiej.

Swoją obecnością w uroczystości zaszczycili: Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo Pan Piotr Zadrożny, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku Pan Józef Zając, Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Pan Artur Borkowski, Radny Rady Miejskiej w Serocku Pan Sławomir Osiwiała, Komendant Centrum Szkolenia Policji inspektor doktor Roman Stawicki, Proboszcz Parafii Garnizonowej w Zegrzu ksiądz major Kryspin Rak, byli Zastępcy Komendantów Centrum pułkownik rezerwy Andrzej Jasiński oraz pułkownik rezerwy Witold Korneszczuk, Prezes Koła nr 66 Związku Żołnierzy WP pułkownik w stanie spoczynku Mieczysław Piecyk. W obchodach uczestniczyli także: poczet flagowy i sztandarowy, kompania honorowa wystawione przez batalion zabezpieczenia, żołnierze i pracownicy wojska Centrum, a uroczystość prowadził Komendant Garnizonu Zegrze major Cezary Semeniuk.

W swoim wystąpieniu Komendant CSŁiI pułkownik doktor Ireneusz Fura podkreślił bohaterstwo uczestników Powstania Warszawskiego walczących o niepodległą Polskę. Złożył także serdeczne życzenia wszystkim żołnierzom i pracownikom Centrum, oraz podziękował im za pracę i trud, jaki włożyli w szkolenie i rozwój zegrzyńskiego ośrodka szkolenia. Wyrazy uznania za bardzo dobrą współpracę skierował także do lokalnych władz samorządowych. Odczytane zostało także pismo Dowódcy Generalnego RSZ z okazji Święta WP z podziękowaniami i życzeniami dla żołnierzy oraz pracowników wojska.

Kulminującym punktem było wręczenie aktów mianowań oraz odznaczeń podczas uroczystości. Awanse na kolejne stopnie wojskowe otrzymało 19 żołnierzy zawodowych Centrum. Za długoletnią, wzorową służbę i pracę w Wojsku Polskim Złoty Medal Sił Zbrojne w Służbie Ojczyzny otrzymała 1 osoba, Srebrny – 11, a Brązowy – 8. Natomiast w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności RP Minister Obrony nadał Złoty Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju – 3 osobom, Srebrny – 6, a Brązowy – 10. Wyróżnionych zostało także 6 żołnierzy urlopem nagrodowym, 4 listem gratulacyjnym, a 31 pochwałą. Za wzorową pracę i ponadnormatywne wykonywanie obowiązków dodatkowy urlop otrzymało 11 pracowników wojska, a 4 osoby pochwały. Ponadto za bardzo dobre wykonywanie zadań służbowych na podstawie o służbie wojskowej Komendant Centrum przyznał nagrody uznaniowe 104 żołnierzom zawodowym.

Zgodnie z ceremoniałem wojskowym odczytany został także Apel Pamięci, a na ich cześć kompania honorowa CSŁiI oddała salwę honorową. Ostatnim elementem obchodów Święta Wojska Polskiego na placu apelowym Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki była defilada pododdziałów.

O godz. 1800 na terenie Ogródka Jordanowskiego w Zegrzu odbył się festyn, w którym uczestniczyli mieszkańcy Zegrza i okolic. Koncert wykonały zespoły Stara Kuźnia, a także V Bieg, pokaz szermierki zaprezentował Wojskowy Zespół Sportowy, a tańca Bollywood grupa taneczna Paheli. Pierwszy dzień Święta Wojska Polskiego w Zegrzu zakończył pokaz sztucznych i dyskoteka trwająca do północy.

Następnego dnia w Święto Wojska Polskiego o godz. 1100 w Kościele Garnizonowym pw. Matki Boskiej Fatimskiej, została odprawiona Msza Święta przez księdza majora Kryspina Raka. Uczestniczyli w niej Komendant Centrum pułkownik doktor Ireneusz Fura, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku Pan Józef Zając, Komendant Garnizonu Zegrze major Cezary Semeniuk oraz żołnierze Centrum wraz z rodzinami, a także mieszkańcy Zegrza.
Wstecz
Wstecz