Parafia Wojskowa w Zegrzu

Patenty oficerskie wręczone żołnierzom rezerwy

1 maja 2015; tekst i zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran
W Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu odbyła się uroczystość wręczenia patentów oficerskich dla żołnierzy rezerwy na potrzeby mobilizacyjnego uzupełnienia Sił Zbrojnych RP.

W przeprowadzonej 1 maja ceremonii uczestniczył m.in. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. bryg. w st. spocz. prof. dr hab. Stanisław Koziej, Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi gen. broni w stanie spoczynku Lech Konopka, Zastępca Dowódcy Generalnego RSZ generał dywizji Jerzy Michałowski, Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej gen. dyw. Mirosław Rozmus, Dyrektor Departamentu Kadr MON gen. dyw. rez. Andrzej Wasilewski. Powitania gości i uczestników dokonał Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki pułkownik Ireneusz Fura.

Po odczytaniu Postanowienia Prezydenta w sprawie mianowania, minister Koziej wręczył 179 żołnierzom rezerwy patenty oficerskie. Następnie, zabierając głos powiedział: To ważny dla Was dzień, bo wstępujecie w kadry Wojska Polskiego. Będziecie bardzo ważną częścią kadry dowódczej naszych Sił Zbrojnych. Do tej części szczególnie ważnej – rezerwy. A wbrew potocznym mniemaniom armia zawodowa rezerwą stoi. Wśród żołnierzy są osoby o różnych specjalnościach wojskowych, w tym 21 księży, którzy ukończyli wyższe studia i zdali egzamin oficerski.

Występujący w imieniu zebranych prymus, kapral rezerwy Jarosław Tomaka, podziękował kadrze dydaktycznej i dowódcom za ogromny trud oraz poświęcenie włożone w przygotowanie ich do wykonywania misji oficera polskiego, a ministrowi za wręczenie patentów na stopień podporucznika Wojska Polskiego.

Uroczystość zakończyła się wykonaniem wspólnego zdjęcia pamiątkowego. 2 maja br. o godz. 1000 żołnierze rezerwy zostaną mianowani na pierwszy stopień oficerski - podporucznika podczas promocji, która odbędzie się na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.


Wstecz
Wstecz