Parafia Wojskowa w Zegrzu

Biskup Polowy WP Józef Guzdek odprawił Mszę św. w intencji żołnierzy rezerwy promowanych na pierwszy stopień oficerski

1 maja 2015; tekst i zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran
1 maja br. żołnierze rezerwy na potrzeby mobilizacyjnego uzupełnienia SZ RP uczestniczyli we Mszy Świętej, którą odprawił Biskup Polowy WP Józef Guzdek w Kościele Wojskowym w Zegrzu.

W Mszy Św. brali udział także m.in. Dyrektor Departamentu Kadr gen. dyw. rez. Andrzej Wasilewski, Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki pułkownik Ireneusz Fura, żołnierze i pracownicy wojska zegrzyńskiego Centrum oraz prawie 179 żołnierzy rezerwy.

Każdy kryzys stanowi okazję do weryfikacji składanych obietnic. Apostołowie przeżyli kryzys w Wielkim Tygodniu. Choć Jezus zapowiedział, że zdradzą i się rozproszą. Apostołowie temu zaprzeczali. (...) Jutro bardzo ważny dzień w waszym życiu. Dzień oficerskiej promocji. Proszę was abyście przeżyli te doniosłe chwile w sposób świadomy. Warunkiem mianowania na pierwszy stopień oficerski jest wasza dyspozycyjność, odpowiedzialność za powierzonych wam ludzi i zadania. Zostaliście obdarzeni wielkim zaufaniem odbierając akt minowania na pierwszy stopień oficerski – powiedział Biskup Józef Guzdek do zebranych żołnierzy rezerwy podczas wygłoszonego kazania.

Wśród nowo mianowanych są osoby o różnych specjalnościach wojskowych SZ RP, w tym 21 księży, którzy ukończyli wyższe studia i zdali egzamin oficerski.

2 maja br. o godz. 1000 żołnierze rezerwy zostaną mianowani na pierwszy stopień oficerski - podporucznika podczas promocji, która odbędzie się na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Na zakończenie Biskup Józef Guzdek podziękował zebranym za uczestnictwo we Mszy Św., wręczył także Komendantowi CSŁiI płk Ireneuszowi Furze w podziękowaniu za bardzo dobrze zorganizowaną uroczystość różaniec i album o Katedrze Polowej WP.


Wstecz
Wstecz