Parafia Wojskowa w Zegrzu

Msza św. i uroczystości z okazji święta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki oraz 95 - lecia szkolenia kadr łączności w Zegrzu

11 września 2014; tekst:kpt. Krzysztof Baran; zdjęcia: Adam Lipowski, Mirosław Wójtowicz, kpt. Krzysztof Baran
6, 7, 10 i 11 września 2014r. w Zegrzu i Legionowie odbyły się przedsięwzięcia z okazji święta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki oraz 95-lecia szkolenia kadr łączności w Zegrzu.

W pierwszym dniu obchodów na Strzelnicy Piechoty w Zegrzu odbył się Festyn Żołnierski. W jego ramach zorganizowany został pokaz sprzętu wojskowego, animacje dla najmłodszych, występy artystyczne oraz wojskowa grochówka. Festyn zgromadził wielu uczestników, żołnierzy, pracowników wojska, rodzin z dziećmi oraz mieszkańców Zegrza.

Następnego dnia (7 września) Komendant CSŁiI pułkownik Ireneusz Fura otworzył wystawę "Druciki, pająki, radziki... 95-lat szkolenia kadr łączności w Zegrzu" w Muzeum Historycznym w Legionowie, na której można było obejrzeć historyczny oraz nowoczesny sprzęt łączności i informatyki. Do jej najciekawszych eksponatów wypożyczonych z Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu należał unikatowy aparat telegraficzny Hughs'a – tzw. JUZ oraz odbiornik radiostacji N2. „Perłami” wystawy były także telefony polowe AP-30 i AP-36, radiotelefony podwodne RU-1 i RU-2 oraz magnetofon drutowy. Wystawa będzie czynna do końca 2014 roku.

Natomiast 10 września br. w CSŁiI odbyła się konferencja pt. „Ludzie 95-lecia - twórcy historii zegrzyńskiego ośrodka szkolenia kadr łączności”. Przed konferencją odbyła się uroczystość nadania imienia auli nr 73 pułkownikowi Jerzemu Ceglarkowi, pierwszemu komendantowi CSŁiI. Odsłonięcia dokonała jego żona, Pani Lidia Ceglarek. W konferencji uczestniczyło wielu absolwentów zegrzyńskich jednostek wojskowych. Licznym zebranym przedstawione zostały ośrodki szkolenia łączności w Zegrzu, wspomnienia, a także sylwetki osób zasłużonych, służących lub pracujących w zegrzyńskich ośrodkach szkolenia. Na zakończenie przekazane zostały zbiory Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności do biblioteki Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki.

Ważnym dniem obchodów był 11 września, podczas którego odbyła się Msza św. w Kościele Garnizonowym w Zegrzu, której przewodniczył Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. Mszę św. koncelebrowali ks. płk Zenon Surma - dziekan Inspektoratu Wsparcia SZ i proboszcz Parafii Wojskowej w Bydgoszczy oraz ks. mjr Kryspin Rak - proboszcz Parafii Wojskowej w Zegrzu - kapelan CSŁiI.

Święto CSŁiI oraz 95-lecia szkolenia kadr łączności w Zegrzu zgromadziło wszystkich aby uroczystym apelem oddać hołd tym żołnierzom - łącznościowcom, a także żołnierzom innych specjalności wojskowych, pracownikom wojska, którzy przyczynili się do rozwoju Zegrza jako kuźni kadr łączności Wojska Polskiego.

Na placu apelowym CSŁiI o godz. 1200 major Cezary Semeniuk złożył meldunek przedstawicielowi Dowódcy Generalnego RSZ generałowi brygygady Andrzejowi Danielewskiemu.

W uroczystości uczestniczyło wielu znamienitych gości m.in.: Poseł na Sejm RP Pani Jadwiga Zakrzewska, przedstawiciel Dowódcy Generalnego RSZ generał brygady Andrzej Danielewski, komendant Oddziału Morskiego Straży Granicznej kontradmirał Piotr Stocki, Biskup Polowy WP Józef Guzdek, burmistrz Miasta i Gminy w Serocku Sylwester Sokolnicki, Prezydent Miasta Legionowo Roman Smogorzewski, przedstawiciele Sztabu Generalnego SZ RP, AON, instytucji centralnych MON, Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności, dowódcy jednostek wojskowych i instytucji Garnizonu Zegrze, rodzina Patrona Centrum Państwo Zofia i Edward Potkowscy, komendanci oraz zastępcy WSOWŁ i CSŁiI, absolwenci zegrzyńskich ośrodków, przedstawicieli zaprzyjaźnionych służb mundurowych Policji i Straży Pożarnej, oraz młodzież i opiekunowie ze szkół.

”W dniu dzisiejszym mija kolejna rocznica kiedy w Zegrzu rozpoczęto szkolenie kadr łączności na potrzeby Wojska Polskiego. Tym samym dzień ten stał się dniem szczególnym – świętem naszego Centrum. Te 95 lat to cała historia rozwoju szkolnictwa łączności w Wojsku Polskim, a współcześnie również informatyki. Tu szkoleni byli pierwsi łącznościowcy, którzy tak bardzo przyczynili się do zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej w 1920r. To tu w latach 30-tych ubiegłego wieku zdobywali wiedzę łącznościowcy, którzy walczyli na wszystkich frontach II wojny światowej. Z tego miejsca dziękuję wszystkim za dotychczasowy wysiłek włożony w rozwój CSŁiI. Chciałbym, aby każdy żołnierz i pracownik wojska Centrum, niezależnie od stanowiska czy posiadanego stopnia, był w pełni świadomy, że jego wysiłek ma wymierne znaczenie. Każdy z was swoją służbą i pracą utrwala dobre imię naszego Centrum, zarówno w Siłach Zbrojnych jak również w społeczeństwie wśród którego przecież funkcjonujemy” – powiedział Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki pułkownik Ireneusz Fura w swoim przemówieniu do zebranych z okazji święta.

Następnie zostały wręczone żołnierzom oraz pracownikowi wojska medale „Siły Zbroje w Służbie Ojczyzny” oraz za „Zasługi dla Obronności Kraju” nadane przez Ministra Obrony Narodowej.

Zabrał głos także generał brygady Danielewski, który w imieniu własnym i Dowódcy Generalnego RSZ przekazał ”najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich zebranych, a szczególnie dla tych, którzy ciężką pracą i służbą codziennie dają dowód, że Centrum jest najlepsze i nie tylko za to”. Podziękował także kadrze naukowo-dydaktycznej, żołnierzom i pracownikom Centrum za profesjonalną służbę i pracę, wdrażanie nowoczesnych metod szkolenia i sprzętu oraz nowych kadr, które zasilają wszystkie rodzaje Sił Zbrojnych RP. Na zakończenie przemówienia złożył życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i służbowym.

W tym dniu odbyła się także defilada poddziałów oraz pojazdów łączności i informatyki, które następnie ustawiły się na placu apelowym, tak, aby zebrani mogli je obejrzeć z bliska. Po uroczystościach na placu Pani Zofia Potkowska, w obecności zebranych oraz pocztów sztandarowych odsłoniła tablicą pamiątkową patrona Centrum generała brygady Heliodora Cepy, Biskup Polowy WP Józef Guzdek dokonał poświęcenia tablicy, a delegacje złożyły kwiaty.

W ramach obchodów święta CSŁiI i 95-rocznicy zorganizowany został także Dzień Otwartych Koszar, w ramach którego zaproszeni uczniowie z zaprzyjaźnionych szkół i wszyscy chętni mogli obejrzeć historyczny oraz nowoczesny sprzęt łączności i informatyki, a także zwiedzić bazę dydaktyczno-szkoleniową Centrum. Obchody z okazji święta Centrum oraz 95-rocznicy szkolenia kadr łączności i informatyki z pewnością wszystkim uczestnikom pozostaną na długo w pamięci.

Wstecz
Wstecz