Parafia Wojskowa w Zegrzu

Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Chrystusa

17-19 kwietnia 2014; zdjęcia: Klaudia Kuc, Adam Lipowski, Edmund Postołowicz

WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC


Liturgia Wigilii Paschalnej – najbardziej uroczysta ze wszystkich liturgii w roku – należy już do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Tym samym otwiera ona pięćdziesięciodniowy okres wielkanocnej radości. Jak Triduum Paschalne jest centrum całego roku kościelnego, tak Wigilia Paschalna stanowi ośrodek Triduum Sacrum.
Dzisiejsza celebracja składa się z czterech części - liturgii światła, słowa, chrzcielnej i eucharystycznej, których ośrodkiem są dwa sakramenty paschalne: chrzest i Eucharystia. Liturgię Wigilii rozpoczyna się po zapadnięciu zmroku w sobotę i kończy się procesją rezurekcyjną.WIELKI SOBOTA


Dziś cały Kościół jest pogrążony w milczeniu. Milczenie to rodzi się nie tylko z "grobowej ciszy", bo "zabrano nam Pana", lecz także z innego powodu. Kościół wraz z całym stworzeniem wyczekuje wyzwolenia z mocy Złego. Dziś Chrystus zstąpił do otchłani. Zstąpił do każdej "otchłani" - otchłani naszych cierpień, poczucia bezsilności, samotności, oszczerstw i wreszcie do otchłani naszej grzeszności. Czekamy na Pana w milczeniu, pragnąc uwolnienia od tego, co nas samych często strąca do piekieł. Jezus zna "otchłań" każdego z nas.WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ


W dniu dzisiejszym Kościół nie sprawuje Eucharystii. W kościołach są odprawiane jedynie uroczyste liturgie Męki Pańskiej, w czasie których odczytuje się (lub śpiewa) Mękę Pańską według św. Jana oraz adoruje Krzyż, któremu dzisiaj oddaje się taką cześć, jak Chrystusowi Eucharystycznemu. Po zakończeniu liturgii monstrancja nakryta białym welonem zostaje przeniesiona do grobu, w którym zostaje aż do momentu świętowania Zmartwychwstania.WIELKI CZWARTEK


Wielki Czwartek jest dniem ustanowienia sakramentu Eucharystii i kapłaństwa.
Tego dnia, przed południem, sprawuje się tylko jedną Eucharystię. W kościołach katedralnych odprawiana jest Msza Krzyżma. Wieczorem we wszystkich kościołach uroczystą Mszę Wieczerzy Pańskiej celebrują wszyscy kapłani danej wspólnoty. Rozpoczyna ona obchody Świętego Triduum Męki i Zmartwychwstania Chrystusa.
Wstecz
Wstecz