Parafia Wojskowa w Zegrzu

Złożyli przysięgę na sztandar zegrzyńskiego Centrum

2 luty 2018; tekst: kpt. Krzysztof Baran; zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran, kpr. Maciej Szańca
W Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki 2 lutego br. żołnierze służby przygotowawczej wypowiedzieli słowa przysięgi wojskowej podczas uroczystego apelu.

W przeddzień uroczystości elewi uczestniczyli we mszy św. którą odprawił Proboszcz Parafii Wojskowej w Zegrzu ks. por. Antoni Humeniuk.

W przysiędze uczestniczyło wielu zaproszonych gości m. in.: Prezydent Miasta Legionowo Pan Roman Smogorzewski, Burmistrz Miasta i Gminy w Serocku Pan Sylwester Sokolnicki, córka Patrona Centrum Pani Zofia Potkowska, Prezes Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności gen. bryg. w st. spocz. Edmund Smakulski, przedstawiciel Światowego Związku Żołnierzy AK Pan Wojciech Jeute, byli komendanci WSOWŁ i CSŁiI, przedstawiciele jednostek wojskowych, służb mundurowych, instytucji, uczniowie oraz licznie przybyli bliscy i przyjaciele składających przysięgę elewów.

„Dzień dzisiejszy jest jednym z najważniejszych i najbardziej doniosłych dni w Waszym życiu. Oto w roku jubileuszu 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w obecności sztandaru wojskowego, waszych przełożonych, bliskich za chwilę wypowiecie słowa roty przysięgi, tym samym będziecie świadczyć o waszym patriotyzmie o gotowości poniesienia najwyższych poświęceń wobec ojczyzny. Przed wami duży krok na drodze do służby zawodowej w Wojsku Polskim.” - powiedział zabierając głos komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki płk dr Ireneusz Fura. Na zakończenie życzył elewom szczęścia, powodzenia i wytrwałości w realizacji własnych planów szczęścia, a rodzinom złożył szczególne wyrazy uznania i podziękowania, gratulując im swoich najbliższych.

Po słowach przysięgi Proboszcz Parafii Wojskowej w Zegrzu ks. por. Antoni Humeniuk udzielił błogosławieństwa przysięgającym, a szer. elew Marcin Knap podziękował za szkolenie i przygotowanie ich do tej ważnej uroczystości.

Następnie przedstawiciel Światowego Związku Żołnierzy AK Pan Wojciech Jeute odczytał przesłanie prezes Koła nr 1 „Brzozów” ŚZŻAK w Legionowie kpt. w st. spocz. Bronisławy Romanowskiej-Mazur, a Pan Konrad Michalski list Senatora RP prof. Jana Żaryna do żołnierzy składających przysięgę wojskową.

Za uzyskanie bardzo dobrych wyników w wykonywaniu zadań służbowych komendant Centrum wyróżnił listem gratulacyjnym następujących żołnierzy służby przygotowawczej szeregowych elewów: Łukasza Bernatowicza, Dawida Garskiego, Michaesza Jeruzalskiego, Artura Lutego, Sebastiana Przybyłko, Konrada Sochackiego, Jakub Łukasza oraz Emilię Gawlik.

Elewi po zdaniu broni i otrzymaniu przepustek spotkali się ze swoimi oczekującymi bliskimi i znajomymi. Atrakcją przysięgi był sprzęt wojskowy, który wszyscy zainteresowani mogli obejrzeć na palcu apelowym.


Wstecz
Wstecz