Parafia Wojskowa w Zegrzu

Msza św. dla żołnierzy rezerwy promowanych na pierwszy stopień oficerski

15 lipca 2017; tekst: ks. por. Antoni Humeniuk; zdjęcia: Edmund Postołowicz
W sobotę, 15 lipca 2017 r., o godz. 2000 w Kościele Garnizonowym w Zegrzu, została odprawiona uroczysta Msza św. w intencji żołnierzy rezerwy promowanych na pierwszy stopień oficerski. Uroczystej liturgii, przewodniczył i homilię wygłosił ks. prał. kan. płk January Wątroba - Wikariusz Generalny Biskupa Polowego WP. Mszę św. celebrował także, ks. por. Antoni Humeniuk - proboszcz parafii wojskowej w Zegrzu.

Wśród zaproszonych gości byli obecni m.in.: gen. dyw. pil. Jan Śliwka – Z-ca Dowódcy Generalnego RSZ, kmdr Wiesław Banaszewski - Dyrektor Biura – Przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych, płk Ireneusz Fura - Komendant CSŁiI w Zegrzu, ppłk Cezary Semeniuk – Z-ca Komendanta CSŁiI, oficerowie i podoficerowie.

16 lipca br. żołnierze rezerwy zostaną mianowani na pierwszy stopień oficerski - podporucznika podczas promocji, która odbędzie się na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.


Wstecz
Wstecz