Parafia Wojskowa w Zegrzu

Roraty 2016

13 grudnia 2016; zdjęcia: Edmund Postołowicz
Msza roratnia, czyli msza wotywna o Najświętszej Maryi Pannie w okresie Adwentu, jest śladem dawnego obchodzenia święta Zwiastowania Pańskiego w okresie Adwentu. Tak wyjątkowa obecność Matki Bożej w Adwencie ma głęboki sens - Maryja jest mistrzynią adwentowego oczekiwania - razem z Kościołem czeka na przyjście Chrystusa, a królując w niebie razem z Nim, wspiera Kościół w jego oczekiwaniu na ostateczny Dzień Pański.


Wstecz
Wstecz